Daiistł'oh ei t'aa' ałk'idąą' beeda' iina ei biniih naat'adiih beeda'iiná dishjįįd, Diné do' da' atł'oh t'adiih, Ya'at'eeh, Men of Tiwanaku cultural sharing also weaved, Llmas may mean i'iimas a double sided weaved

TEXTILES FROM THE SOUTHERN ANDES: Tiwanaku and beyondYOND

Tsé nahabiłniih

Home page